SEO Одит

SEO одитът е началото на работата по оптимизацията на всеки един сайт.

Чрез SEO одита се установяват всички проблеми по сайта и се създават ясни препоръки за тяхното отстраняване.

Единствено изпълнението на всички изисквания на търсещите машини е основа за доброто класиране.

Всички препоръки могат да бъдат изпълнени, както от Ваш програмист, така и от нас, ако нямате такъв.

След отстраняване на проблемите, извършваме повторна, безплатна проверка.


Предлагаме на нашите клиенти два вида одити, защото има сайтове, които са нови и при тях практически няма наличието на обратни връзки към сайта.

  • Базов одит - той включва работа само по onpage на сайта. т.е. вътрешните фактори или всичко, което се отнася в рамките на самия сайт. Този одит покрива 93 проверки на Вашия сайт.
  • Разширен одит - той включва, както onpage, така и offpage, т.е. работа по външните фактори, влияещи на Вашия сайт, а именно анализ на линковете, които водят към Вашия сайт. В разширения одит се правят над 100 различни проверки.


Цените на одитите зависят най-вече от обема на сайта и от количеството обратни връзки, които водят към сайта за разширения одит.

Сроковете на одитите зависят от поетите вече ангажименти и обема работа, който трябва да се извърши, но средно се извършва за 3-7 работни дни.

За цени и запитвания, моля да се свържете с нас.