Създаване на сайтове, корекции, пренаписване и кодиране

Създаването на всеки един сайт е с индивидуален подход, според нуждите, които трябва да изпълнява сайтът. Използваме собствена платформа, която се надстройва според изискванията на клиента.

Клиентът получава сайт с открит код, който може да бъде редактиран от всеки един програмист, владеещ основните езици на програмиране. В течение на времето, ако пожелаете нещо да бъде добавено или променено, то това може да бъде извършено в най-кратки срокове, без да се налагат големи инвестиции за извършените промени.

Сайтовете, които създаваме отговарят на всички съвременни изисквания на търсачките и ние гарантираме това. Сайтовете са с адаптивен дизайн, оптимизирани за изискванията на Гугъл за скорост на зареждане и контрол над всички елементи на страницата, с ясна структура на самия сайт.

Ние предлагаме и хостинг услуги, на собствен сървър с отлични цени за всички наши клиенти, с безплатна поддръжка за всеки един сайт.

Също така доработваме съществуващи сайтове и остраняваме проблемите по тях, за да отговарят на изискванията на търсачките. Оптимизиране на скороста на сайта и редизайнът са основните проблеми за огромна част от съществуващите сайтове, заедно с проблеми по онпейджа (onpage) на сайта.
Ако имате нужда от корекции по сайта, свържете се с нас за да Ви изпраим Бриф, който да попълните, за оценка на обема на работата и получаване на цени и срокове за корекциите, които са необходими по Вашия сайт. Ако не знаете, какви промени са необходими, то ще направим за Вас одит на техническата част на сайта и ще Ви предоставим списък с препоръки за корекции на сайта. Цената на одита зависи от състоянието и обема на сайта.

Нашият опит в програмирането е владеене на:
PHP, Perl, Bash Scripting, Javascript, Ajax, HTML, HTML5, CSS, CSS3. Предлагаме също оптимизиране на бази данни, onpage оптимизиране на сайтове и UNIX администриране